mennames | Мужские Имена

Архивы автора

Белорусские Мужские Имена и Их Значение.

Большинство белорусских мужских имен относятся к группе восточнославянских имен и во многом схожи с украинскими, польскими и русскими именами по своему значению.

Современные белорусские имена можно разделить на несколько групп:

- имена церковного календаря,
- славянские имена,
- европейские имена.

Белорусский алфавит очень похож на русский, поскольку большинство букв совпадают, как по написанию, так и по звучанию, однако имеются некоторые различия. В белорусском алфавите не используются И, Щ и Ъ, но добавлены буквы І и Ў

- буква ( і ), соразмерна с русской ( и ),
- буква ( ў ) обозначает звук, близкий к английскому ( w ),
- знак апострофа ( ’ ) применяется вместо используемого в русском алфавите твердого знака.

Написание белорусских имен передает все особенности белорусского произношения, например русское имя Денис, будет выглядеть как Дзяніс, Алексей — Аляксей, Борис — Барыс и так далее.

Белорусские мужские имена — Беларускія мужчынскія імёны

Белорусские мужские имена на букву А

Адам Абакум Азар Аверкій Алесь Агапон Авяр’ян Адрыян Альгерд Алізар Аляксандр Альберт Аляксей Амяльян Амвросій Анікей Амос Антанін Андрэй Анупрэй Анань Анісім Анастас Антон Анісь Анатоль Анціп Андронік Апалінар Апанас Аўдакім Аркадзь Аўгуст Арцём Арон Астап Арэст Арсень Архіп Артур Аўгусцін Ахрэм Аўлас Аўдзей Аўрэль Аўксенцій Аўсей

Белорусские мужские имена на букву Б

Багдан Барыс Баніфацый Баляслаў Баўтрамей Багуслаў Базыль Барыслаў Бернард Брачыслаў Бернардын Бенедыкт Браніслаў

Белорусские мужские имена на букву В

Вавіла Вадзім Варлам Васіль Валерый Варфаламей Валянцін Вацлаў Ваніфат Веніямін Віктар Вісарыён Віктарын Венядзікт Віт Вітаўт Віталь Восіп Вячаслаў Вышаслаў

Белорусские мужские имена на букву Г

Гардзей Гарасім Галакціён Генадзь Гардзіслаў Генрык Глеб Герман Георгій Гурый Гіпаліт
Геранім Грыгор Гервась

Белорусские мужские имена на букву Д

Давыд Далмат Даніла Данат Дамінік Даўмонт Дарафей Дзямід Дзям’ян Дасіфей Дзяніс Дзмітрый

Белорусские мужские имена на букву Е

Елісей Елізар Ерамей Ерафей Еўдакім Емяльян Еранім

Белорусские мужские имена на букву З

Захар Зіновій Засім Зянон Зыгмунт

Белорусские мужские имена на букву I

Іван Ігнат Ілья Ісак Ігар Ісай Ізяслаў Інакент Іларыён Іпаліт Іларый Ірыней

Белорусские мужские имена на букву К

Кандрат Казімір Карп Калінік Кашпар Касьян Кастусь Калістрат Кіпрыян Каміл Кір Канстанцін Кірык Клім Клаўдзій Кірыл Крысціян Конан Ксенафонт Кузьма Ксавер Крыштаф
Купрыян

Белорусские мужские имена на букву Л

Лазар Леанід Леў Лаўрын Леанард Лявон Лука Лук’ян Людвік

Белорусские мужские имена на букву М

Макар Мірон Максімільян Максім Мануіл Майсей Марк Мадэст Мікіта Маркіян Мар’ян Маркел Міраслаў Мечыслаў Мсціслаў Мікалай Мітрафан Міхей Міхаіл Мяфодзій Мялент

Белорусские мужские имена на букву Н

Назар Нестар Навум Нікан Ніл Ніканор Нікадым Нічыпар

Белорусские мужские имена на букву П

Павел Панкрат Парфен Панцеляймон Парфір Палікарп Патап Пахом Памфіл Пётр Піман
Піцірым Піліп Пафнуцій Пракоп Прохар Пратас Платон Пятро

Белорусские мужские имена на букву Р

Рагвалод Радзівон Радаслаў Роберт Рафал Расціслаў Раман Руслан Руф Рышард Радзім Рыгор

Белорусские мужские имена на букву С

Сава Савацей Сахрон Свірыд Саламон Сіла Самсон Святаполк Святаслаў Севярын Севасцян Серафім Северыян Сільван Сільвестр Спірыдон Сідар Сцяпан Станіслаў Сымон Сяргей Сявір

Белорусские мужские имена на букву Т

Тодар Тарас Тадзей Теактыст Трыфан

Белорусские мужские имена на букву У

Ульян Уладзімір Усцін Уладзіслаў Урбан Усевалад Улас Усяслаў

Белорусские мужские имена на букву Ф

Фама Фабіян Фларыян Фадзей Фаўстын Фаўст Фёдар Феафіл Феакціст Феафан Феліцыян Філарэт Філімон Фелікс Фоцій Фядул Фядот

Белорусские мужские имена на букву Х

Харытон Хрол Харлам Хадзей Халімон Хвіліп Хвядос Хведар Хвядот Хрысанф Хрысціян Хрыстафор

Белорусские мужские имена на букву Я

Ян Якуб Ягор Якант Якім Яраслаў Ялісей Ямяльян Януар Яронім Яўстах Ярэма Яўлампій Яўсей Яўген Яўхім Яўціхій Яраполк

 

Старинные и Древние Украинские Мужские Имена.

Как бы человечество не развивалось, мы всегда хотим заглянуть в прошлое. Вспомнить то, что иногда нами уже забыто за долгие столетия. Многие мужские украинские имена уже давно вышли из повседневного обихода и уже практически не встречаются. Но нам стоило бы иногда заглянуть в прошлое и поучиться у наших предков, ведь наречение ребенка «правильным» именем наша большая обязанность. Нередко в старину у человека было два имени. Одно давали мальчикам при рождении, а второе присваивали в более зрелом возрасте, когда человек уже смог проявить свой темперамент и свои наклонности. За всю большую историю имен было придумано великое множество, но не все они смогли прижиться в современном мире, а многие из них просто видоизменились.

Украинские мужские имена Українські чоловічі імена

Бажан, Біловид, Білослав, Білотур, Білян, Благовид, Богдан, Боговір, Благодат, Благомир, Білогост, Біломир, Благовіст, Благодар, Боговіст, Богодар, Благослав, Богумил, Боголад, Боголіп, Божан, Божедар, Богосвят, Богумир, Богуслав, Бож, Боголюб, Богород, Божейко, Божемир, Болеслав, Божен, Божко, Борис, Борислав, Брячислав, Будивой, Боримир, Боримисл, Будимир, Буревіст, Будислав, Буйтур,Боян, Братан, Бративой, Будивид, Будимил, Братослав, Боронислав, Буревій, Буймир,Братимир, Братислав, Братомил, Братко

Величар, Величко, Велемудр, Велет, Вербан, Вернидуб, Вишезор, Вишеслав, Ведан, Велемир, Вернислав, Веселан, Віродар, Вірослав, Віст, Вістан, Вітан, Вогнян, Водограй, Вір, Віродан, Витомир, Вишата, Влад, Владислав, Вітомир, Вітрян, Водотрав, Воїслав, Воля, Воротислав, Всевлад, Всеволод, Власт, Вогнедар, Волелюб, Володар, Вселюб, Вселюд, Вратан, Вратислав, Всеслав, В’ячеслав, Володимир, Володислав

Гарнослав, Гатусил, Гліб, Годомир, Гордята, Горигляд, Горимисл, Горисвіт, Гордій, Гордислав, Голубко, Горун, Гатуслав, Гладко, Горислав, Горицвіт, Грива, Гремислав, Гордогост, Гордодум, Гостомисл, Гострозір, Грозан, Громовик, Гордомисл, Гордослав, Гостята, Градимир, Гуляйвітер, Густомисл, Градислав, Гранислав

Далібор, Дан, Далемил, Далемир, Данило, Данко, Даромир, Держикрай, Дантур, Дар, Держислав, Дибач, Дарій, Дарибог, Дивозір, Дій, Добрибій, Добривод, Дорогосил, Дорогочин, Добрик, Добрило, Дорогомир, Дорогомисл, Добриня, Добрисвіт, Добромир, Добромисл, Добровіст, Доброгост, Домослав, Дорогобуг, Добродум, Добролик, Дружелюб, Доброслав, Доморад, Добролюб, Добромил

Жадан, Житомир, Ждан, Життєлюб, Живосил, Живорід, Живослав

Златомир, Златоус, Земислав, Злат, Збоїслав, Зборислав, Звенислав, Здоровега, Злотодан, Зорегляд, Звенигор, Звенимир, Зоремир, Зорепад, Златодан, Злотан, Зореслав, Зорян

Ізяслав

Кий, Колодар, Квітан, Курило, Києслав, Косак, Киян, Колодій, Крилач, Княжослав, Красун

Лад, Ладимир, Любодар, Любозар, Людислав, Лютобор, Левко, Листвич, Любомудр, Любослав, Ладислав, Ладолюб, Ладо,Любомил, Любим, Любовир, Лютомисл, Ладомир, Лев, Любомир, Любомисл, Ліпослав, Лоліт, Людомил, Людомир

Магаслав, Май, Мизамир, Милан, Мирогост, Миролюб, Магадар, Магамир, Мал, Малик, Милован, Милодар, Мирослав, Мовчан, Маломир, Медомир, Милодух, Милослав, Молибог, Мстибог, Межамир, Мечислав, Мир, Миробог, Мстивой, Мстислав, Мудролюб

Найден, Недан, Непобор, Нагнибіда, Нігослав, Надій, Наслав, Немир

Орел, Одинець, Оримир, Орь, Острозор, Орій, Осмомисл, Остромов, Остромир

Путило, Путята, Первушко, Перелюб, Предислав, Пугач, Першик, Подолян, Перемил, Перемисл, Полян, Пребислав, Пересвіт, Переяслав, Позвізд, Полель

Радечко, Радивой, Радко, Радован, Рад, Радан, Радило, Радим, Радогост, Радомир, Радимир, Радислав, Ратибор, Ратимир, Радомисл, Радослав, Родан, Родослав, Ратислав, Ревун, Роксолан, Ростислав, Рід, Рогволод, Ростичар, Ростун, Русан, Рожден, Розум, Рудан, Рус, Русудан

Світан, Світлан, Сармат, Сварг, Світовид, Світодар, Світояр, Свободан, Ссвітлогор, Світогор, Святовид, Святогор, Сват, Світ, Світозар, Світокол, Семирад, Сердитко, Світомир, Світослав, Сила, Силан, Світолик, Світолюб, Святолюб, Святополк, Силолюб, Силослав, Святослав, Семибор, Синьоок, Скол, Слава, Славобор, Сонцедар, Сонцелик, Судимир, Судислав, Собімир, Собіслав, Стожар, Стоймир, Сніжан, Сновид, Станіслав, Стародум, Снозір, Собібор, Славолюб, Славомир, Спас, Станимир, Сурма, Сокіл, Соловей, Стоян, Судивой, Славута, Снага, Сологуб, Сонцевид

Татолюб, Татомир, Толислав, Тригост, Тихон, Толигнів, Творислав, Тихомир, Турбрід, Твердигост, Твердислав, Троян, Триріг, Творилад, Творимир, Тур, Турбог

Уличан, Ус

Хранимир, Худан, Хвала, Хвалибог, Хотимир, Хотян, Хорошун, Хотибор, Хорив, Хорошко, Хвалимир, Ходота

Цвіт, Царко

Чеслав, Чара, Чесмил, Чернин, Честислав.

Щастислав, Щек, Щастибог, Щедрогост

Яромир, Яромисл, Ява, Явір, Ярослав, Ярош, Яволод, Яр, Яровит, Яромил, Яртур, Ярчик, Яснолик, Ярополк, Яросвіт, Ясногор, Яснозір, Ясен, Ясновид, Яровид, Ярило

 

Рифмы к Имени Дима.

 

Если дали имя Дима — ваша жизнь неповторима.

 

неутомима видима повторима измерима недостижима клима необходима неистощима непобедима неодолима неостановима неотразима нима неповторима необратима непостижима сравнима преодолима одолима употребима значима фукусима херувима аркаима неоценима вообразима поносима гонима побратима грошима кричима заменима неумолима иерусалима прима нестерпима исправима неколебима киноприма турбослима манима необъяснима нажима невыносима недвижима неделима неизлечима невозвратима неизменима победима неоспорима обозрима нерушима хранима несравнима сима неудержима зрима неукротима пантомима ощутима невредима пилигрима нелюбима режима неразличима утолима неотделима уязвима интима филонима проксима фима говорима аладдина говорила блудина бомбима будима была вабима вадима вадима вам видима вова водима возбудима восстановима гладима гневима губима давима дела дивима днопроходима дноуловима долбима достижима неизмерима дробима дубима дыма жезима покричима живима зима максима зина знобима излечима допустима интима кадима клубима кривима ловима лудима любила хранима любима любима любима хиросима мима мима тиранима могила надежда неба невидима невидима невозмутима неуязвима невознаградима невосстановима невредима невыносима невыразима неощутима независима озарима неизгладима неисповедима неисправима неистерпима непоборима неистребима неколебима нелюбима нелюдима необозрима умалима необходима необходима неосуществима непереводима непобедима непоколебима непоправима исправима непроходима несводима несокрушима совместима несопоставима неуловима неуловима неутолима ранима неуязвима нудима объяснима невыполнима окопах осуществима отделима акима терпима отличима разделима отразима уловима сантима парадигма плодима побежал поправима празеодима кодима предвидима применима спускалсязима причина проверка проходима прошлзима непримирима прудима псевдонима одержима рима грима родима рубима рябима садима сверхнеобходима света сердима сидима скобима слога сменила снежка сопоставима стакана дивана студима стыдима судима сына тима обаятельнанеотразима томима незрима тоша трудима уговорила удима уловима уязвима фанат халата херосима херувима гадима хиросима цедима щадима щербима экстрима серафима эпендима язвима

Значение имени Дмитрий.

Рифмы к имени Димка.

Рифмы к имени Дмитрий.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

Рифмы к Имени Дмитрий.

 

Если Дмитрий вас зовут — залезайте на батут.

 

фурий комментарий бутафорий нестарый валькирий поверий виварий шагусценарий категорий гурий мокрый солярий острый сценарий перемирий бурый преддверий златокудрый серыйсерый вострый ануфрий недоверий арий пресерый артерий валерий быстрый юрий григорий аварий дендрарий доверий старыйдобрый покрый калорий мораторий критерий шустрый меркурий хитрый милый добрый муськасерый ксаверий небыстрый недобрий крайкоторый недобрый храбрый парий мистерий пестрый некоторый понурый нехитрый порфирий ликкоторый премудрый пролетарий санаторий бодрый светлосерый колумбарий сердцеострый годкоторый серпентарий прещедрый серый старый скорый империй славныйбодрый золотокудрый старий карий суворий парнякоторый теорий хворый историй хитромудрый каллорий холодный мокрый осеньхмурый эйфорий полпредпролетарий альбуминурий анурий аркадий аэросолярий белоперый ламинарий бескультурий верномудрый территорий ветеркоторый гербарий крематорий голотурий добрый который ишурий кальцеолярий канцелярий келерий бактерий кюрий лжедмитрий белокурый малярий меркурий мэрий нежныйдобрый гуманитарий нескорый нетопырий пестрый неверий суеверий полушарий глоссарий прерий ярый профилакторий алигорий янтарнокарий розарий аллегорий сигиллярий смурый комментерий солярий теллурий турий центурий фурий хилурий хмурый мудрый цикорий комрий щедрый cтарый эпистолярий эросолярий

Значение имени Дмитрий.

Рифмы к имени Дима.

Рифмы к имени Димка.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

 

Рифмы к Имени Димка.

 

Если вас позвали Димка — улыбнитесь, как для снимка.

 

любимка выемка ломка димкедимка обломка хамка онанезнакомка подземка бимка приямка деломка видеосъмка подхалимка выдумка незнакомка головоломка фотоснимка думка задумка поземка котомка ехвимка кромка зайдемка лимка заедемка недоумка хрумка немка поземка побежимка иноземка прикормка дамка сумка шапканевидимка ямка глянемка акимка анисимка анонимка анонимка аэросъемка битимка вереломка соломка визимка вифлеемка выемка выжимка вяземка громка нямка доимка дубинка дымка замка единоземка елемка емка еремка ерусалимка ефимка зажимка зазимка заимка зимка знакомка тимка тесемка иноземка ишимка каемка караимка качемка кемка кинешемка киносъемка кордемка коряжемка льдинка любимка невидимка максимка мамка экономка надземка невидимка недоимка нелюдимка нишамка новосимка новоуфимка обжимка обнимка одноземка озимка остроумка духоломка ответимка камка отжимка первозимка переимка перемка пилигримка питеримка погремка подземка подкормка максимка умка подхалимка климка подьемка поземка пойдемка снимка пойдмка невидимка поимка половинка поломка потомка нарисуемка придумка рамка уйдемка прижимка проблемка ромка проходимка путимка работа ромка немка самка рюмка поземка симка симка системка ситемка снимка суземка сулемка немка схемка съемка влаганеведимка сынка сядемка темка теремка тесемка тогда тоснимка трудомка убежимка туземка ужимка уфимка человек невидимка чужеземка шапка невидимка ширинка юлька картинка

Значение имени Дмитрий.

Рифмы к имени Дима.

Рифмы к имени Дмитрий.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

 

Рифмы к Имени Дениска.

 

Если имя вам Дениска — вам горячая сосиска.

 

подвеска вписка грустьтоска дуратоска боска записка лоска ловеласка выписка маскоймаска прииска голоска прическа риска фальшивотоска новосибирска актриска долюшкатоска баска алтайска блеска подлеска больтоска утопическа борисоглебска перетряска броска домамизаписка брынска плиска эдемска будьласка минска витебска отблеска волоска вывеска гастарбайтерска цимлянска годоклариска хабаровска гримаска украска гуска приписка носка жальмаска кременьтоска златовласка опаска ижевска поиска колбаска комсомольска аудиторска королеватоска краска доска леска анфиска матушкатоска нуконечноэтокиска месяцтоска хлебакуска невьянска кошкакиска недоноска свистопляска обыска бийска одалиска всплеска отголоска соседска впрыска отпрыска крымска натиска отпуска перелеска оттиска неготоска параска мыска пегаска сосиска печальтоска эсэмэска плеска ряска оска подлецамаска сноска полуласка расческа причска допуска проблеска миска прописка пляска пуска уральска расписка раиска расчска тоскатоскатоска родительска никольска розыска хондратоска роспуска пятигорска русска пиписка свердловска каска сосиска соска спасска папироска колоска спецвойска смоленска списка диска томска выпуска треска вереска фреска мурманска цементшпатлвкакраска аляска якутска бурлеска пояска абхазска актриска байска бруска принцесска пьеска бытьтоска изыска варяжска василиска василиска виска верхоянска барбариска виска войска воска грустьтоска вписка выписка риска выпуска подписка гагаузска гаргантюйска сердцетоска генуэзска гротеска веска девуска омска дзержинска вдпуска диска дописка дунайска еленапсевдомаска жевойска ждатьтоска довеска задунайска закавказска закваска чкаловска закваска приволжска занавеска ласка песка записка запорожска запуска черкесска дерипаска зеленовласка ульяновска ириска ириска огласка ирокезска иска кавказска каракиргизска киргизска киска коляска крыска конголезска курска вска писка куска киска лазска лиска луганска брянска майска малайска маршброска иркутска метиска миска можеттоска чайтоска мужска навсегдатоска землядоска надписка нанайска натиска неброска ейска недописка нейтоска нежностьнегаласка ногайска обелиска обелиска савраска одалиска окраска перекуска встряска описка отписка оттиска палкалеска юмореска парагвайска первомайска переписка переписка франциска пипетска дымтоска писка плиска поволжска подлиска подписка подругатоска истерикавстряска поиска полоска цска предмайска прииска приписка приспичиломиска крысатоска прописка раскраска бориска расписка ревизска редиска редиска закуска рынска лесозаводска самописка сингалезска смеска алиска смска горска страстириска сосиска соскадоска урюпинска списка спуска лариска пропуска тамариска тельвиска теска киоска тоска маска тошвиска туниска ублиска уругвайска усть лиска фиска фризска фряжска хунхузска французска челябинска отписка черемиска тенниска шифропереписка

Рифмы к имени Денис.

Значение имени Денис.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

Рифмы к Имени Денис.

 

Дали имя вам Денис — спойте пару раз на бис.

 

крыльявниз вверхвниз дионис каминиз карагунис дэнис одиниз онис падаювниз тунис абрис адонис аллантоис амариллис анис анолис апис археоптерис археорнис атмис барбарис бис блок полис виллис вниз вниз карниз волколис выкис гесперорнис глоссоптерис глядявниз гринпис дафнис диаконис дигиталис динорнис дионис завис интенис ирис истемис ихтиорнис катмис кипарис кулис лаун теннис липарис лис лихнис ляпис маджалис маджлис мажилис мегалополис мегаполис экополис меджлис мелис метрополис миллимеджлис мирабилис мис нефролепис нис параклис пенис плиз плис повис полис прополис псаммолепис ранис денис раскис рис рис рудерпис серапис подпис сифилис сюрприз теннис теннис терис технополис ун теннис усть атмис федерис физалис фронтиспис хоспис цмис черемис экслибрис эпидермис эпиорнис эпулис юремис янис яспис

Рифмы к имени Дениска.

Значение имени Денис.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

Рифмы к Имени Даня.

Если имя дали Даня — вас полюбит тетя Аня.

растоптаня аня атаманя шаманя балаганя бананя баня барабаня ваня ваня взманя выманя выпрямя высурьмя выцыганя майданя вычеканя горланя горланя дурманя заарканя забарабаня загорланя задурманя заманя запоганя зарюмя затуманя испоганя испрямя копаня куберганя маманя маня маня напоганя насурьмя нафаня нахулиганя начеканя ня обасурманя оболваня одурманя опоганя отбарабаня отманя отуманя отчеканя очарованя папаня папаня партизаня переманя переупрямя перечеканя пламя пленилманя побарабаня пробарабаня погорланя подкузьмя подманя подсурьмя подтабаня подчеканя поманя посурьмя преданя призваня прикарманя приманя прогорланя прочеканя прямя разманя распрямя расчеканя рюмя сварганя сделаня сманя сохраня спрямя схулиганя счеканя табаня таня тарабаня тираня тяньшаня уманя финьшампаня храня хулиганя чабаня чеканя четырьмя шалыганя

 

Рифмы к имени Даниил.

Значение имени Даниил.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

 

Рифмы к Имени Даниил.

Если имя Даниил — проходите без бахил.

алкил бузил валил ввалил взвалил водрузил восхвалил вывалил выгрузил выхвалил гавриил грузил дарил дерзил дневалил догрузил завалил завязил заговорил загрузил закабалил заскандалил заскользил заузил захвалил измаил кескил кил контузил лил любил манил мерзил мил мир молил молил набузил навалил нагрузил надерзил накаверзил насандалил наскандалил нахвалил недогрузил нил обвалил обкургузил обузил оконфузил окургузил оскандалил отвалил отгрузил отдалил оттузил офранцузил перевалил перегрузил перехвалил повалил погрузил подвалил подгрузил полюбил посеребрил поскандалил потузил похвалил почил предложил привалил провалил провозгласил прогрузил просадил развалил разгрузил раскабалил расхвалил свалил сверзил сгрузил сил скаверзил склонил скользил сконфузил сузил творил тузил увалил узил фузил ходил

 

Рифмы к имени Даня.

Значение имени Даниил.

 

А если вы знаете еще рифмы к этому имени — поделитесь ими в комментариях. И мы, и все читатели будут вам очень благодарны!

 

Русские Мужские Имена.

Среди множества употребляемых и достаточно популярных в наше время имен бывает достаточно сложно выделить исконно русские имена. В нашем понимании это имена, идущие из далекой истории, из самых недр, простые, народные или православные, не испорченные на протяжении многих веков модой и новообразованием, не произошедшие от иностранных имен.

В далекие времена наши предки присваивали друг другу нарицательные имена, отражающие характеристики и свойства людей, показывающие недостатки или достоинства, выражающие отношение к людям: Храбр, Большой, Первой, Меньшой, Смеян, Ждан, Кощей, Мал, Рябой. Людям присваивали нарицательные имена, сравнивая их с окружающим миром, с растениями и с животными: Волк, Заяц, Воробей, Береза, Ерш, Орел, Соловей, Кот. Отражение этих имен сохранилось во многих нынешних фамилиях Соколов, Орлов, Рыжов, Белов, Костров и перечислять этот список можно практически бесконечно.

 

Если мы будем отдельно рассматривать происхождение каждого из современных русских имен, то нам станет понятно, что в большинстве своем они не исконно русские, а заимствованы вместе с пришедшей к нам из Византии христианской культурой и религией. Исконно русские имена вытеснялись греческими, древнееврейскими, римскими, египетскими и сирийскими именами.

Каждое из этих имен имело в родном языке какое-то определенное значение, но при заимствовании в другой язык оно употреблялось лишь как имя собственное, а не как слово, обозначающее что-либо еще. Пришедшие вместе с христианством имена были официально канонизированы, сделаны церковными именами. Имя, как правило, давали ребенку во время крещения, в соответствии с церковным календарем.

Пришедшие из другой культуры имена не сразу вытеснили старые, исконно русские имена. Вплоть до 17 века, наряду с христианскими именами, присваиваемыми церковью, на Руси пользовались более понятные имена, которые перекочевали в прозвища людей. Упоминание таких прозвищ сохранилось в старинных книгах, летописях, грамотах и сказаниях.

Со временем большинство христианских имен, пришедших к нам из других языков, в значительной степени изменили свой облик, преобразовались к более русскому произношению и словообразованию. Так, имя Иеремия приняло в русском языке форму Ерема или Еремей, Иоанникий – Аникей, Диомид – Демид, Иоанн — Иван, Сергий — Сергей, Илия — Илья и т.д.

После Великой Октябрьской революции, во времена антирелигиозного настроения в обществе и гонения направленного на всю церковную культуру, развилось новое имятворчество, связанное с новой идеологией. В связи с новомодной тенденцией присваивать детям новые современные имена, отказывались от многих хороших русских имен, изобретая свои собственные. В это время родилось на свет очень много интересных, иногда даже смешных по сегодняшним меркам революционных имен: Элеватор, Вилюр, Ворс, Рем, Стален, Дизель, Ревмир, Лелюд.

Славянские Мужские Имена.

Красивые Мужские Имена.

Редкие Мужские Имена.

 

Церковные Мужские Имена, Имена Мальчиков.

Каждый мужчина мечтает иметь от своей любимой женщины сына, но рождение ребенка — это не только приятные хлопоты, но и большая ответственность, в том числе и юридическая, связанная с наречением ребенка именем. В последнее время стало очень популярным давать детям достаточно красивые старинные имена.

Если посмотреть на имена, как на историческую ценность, то мы несомненно увидим их тесную взаимосвязь с религией и культурой. Можно выделить достаточно большую группу имен и обозначить её, как церковные имена. Церковные имена часто называют еще и православными или каноническими.

Как правило, все эти имена вписаны в церковные календари и соответствуют датам памяти святых, которые носили это имя и прославили его своими делами. Большинство церковных имен имеют греческое происхождение, но среди них встречаются латинские, славянские и древнееврейские имена.

Во времена широкого распространения христианства, число церковных имен, и в частности мужских, росло очень стремительно. В середине 13 века насчитывалось более 300 мужских церковных имен, а к началу 20 века их число приблизилось к 900.

Раньше к группе церковных имен причисляли только те, которыми нарекали людей при крещении, но со временем эти имена становились достаточно распространенными и вошли в широкий обиход, их стали применять в качестве личного имени человека. Многие из церковных имен со временем трансформировались и приобрели более удобное и красивое для нас звучание.

В наше время церковные имена отличаются удивительной популярностью, их нередко носят люди, которые вообще по образу своих мыслей далеки от религии. Это может свидетельствовать о том, что церковные имена очень хорошо прижились в нашем языке и стали частью культуры русского народа.

По церковным правилам имена мальчикам выбирают по церковному календарю и выбирают из тех имен, которые есть в списке в день его рождения или в ближайшие дни. Если малышу дают имя святого, то у него появляется свой ангел-хранитель, который будет любить и заботится о нем всю жизнь, вплоть до последнего дня.

Календарь Именин по Датам.

Все Православные Имена.

Красивые Мужские Имена.

Редкие Мужские Имена.

 

Смешные Анекдоты Про Имена.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Как твою сестру зовут?
- Не знаю.
- А как её мама зовет?
- Эй иди сюда.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Оказывается стать Абрамовичем довольно просто.
Достаточно иметь папу по имени Абрам…

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

В институте экзамен по литературе.
Экзаменатор:
- Имя, фамилия.
Студентка:
- Если не сдам, то Анна Каренина.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Не, мужики, мне пить нельзя — Вера не позволяет.
- Ты что, мусульманин?
- Жену его Вера зовут, в ней весу 125 кг, рельсоукладчицей работает.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Серега, ты почему вчера работу прогулял?
- Ну так праздник был.
- Какой !? День железнодорожника???
- Ну да. У меня же фамилия Семафор.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Марина… Какое у вас красивое и загадочное имя!
-  Спасибо!
- Это что-то морское или связано с огурцами?

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Девушка, вас как зовут?
- Инна.
- А полное имя?
- Иннокентий …

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Доброе утро, Воробышек.
- Доброе утро, Кисонька.
- Сварить тебе кофе, Зайка?
- Да, спасибо, Рыбонька.
- Ты что, тоже забыл, как меня зовут?

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Стук в дверь.
- Кто там?
Женский голос:
- Галиматья.
- Кто-кто?!
- Га-ли-мать-я!
- Что за чушь?…
- Да не чушь, а Гали мать. Галя у тебя?

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Записал свою любовницу в телефоне под именем «LOW BATTERY».
Теперь, когда она мне звонит, а трубку случайно берет жена — то без лишних вопросов ставит его на подзарядку.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Узнав про популярность Айфона,  Айпода  и Айпада девочка по имени Айгуль стала гордиться своим необычным именем.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Девочка спрашивает Сергея Зверева:
- Дяденька, а как Вас зовут?
Сергей.
- Но ведь Сергей — это мужское имя…

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Разговор двух блондинок:
- У меня двойня родилась, теперь нужно срочно два имени думать! Поможешь?
- Ну. . . кроме Дольче и Габбана мне ничего в голову не лезет!

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Здравствуйте Доктор. Есть у вас для меня новости?
- У меня для вас целых две новости: хорошая и плохая. С какой мне начать?
- Давайте лучше с хорошей.
- Болезнь назовут вашим именем. . .

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Под окнами  женской общаги стоит мужик и орёт:
- Заебала! Заебала!
Из окна на четвертом этаже выглядывает девушка и говорит:
- Ну сколько тебе говорить, не Заебала, а Изабелла!

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Двое знакомятся:
- Как тебя зовут?
- Анастасия.
- Какое длинное имя! Я не запомню. А покороче нельзя?
- Юля.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Электросварщик Иванов в большой обиде на своих родителей:
- Это ж надо было дать мне такое имя — Электросварщик!

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

Приходит индеец в родной паспортный стол.
- Я хочу поменять своё имя.
- Почему?
- Оно очень длинное.
- А как ваше имя?
- Кареглазый сильный орел, камнем падающий с неба.
- Действительно длинновато… И какое же имя вы хотели себе выбрать?
- Трямс…

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Любовь — это когда девушка ставит имя любимого человека в качестве всех своих паролей.
- Большая любовь — когда все пароли разные. . .

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

- Я слышал у вас в семье пополнение.
- Ну…да.
- Поздравляю! Как назвали?
- Наташа.
- Хорошее имя.
- Имя может и хорошее, но парнишка с ним ещё ой как намучается.

(ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ) (ツ)

 

Сказочные Имена. История Имен Дед Мороз, Змей Тугарин и других.

С точки зрения строгой научной классификации все имена отличаются друг от друга и входят в состав разных подгрупп, образуют разные типы: город Псков и река Волга, улица Горького и гора Магнитная, человек, в паспорте которого значится Владимир Владимирович Красильников, и созвездие Плеяды. Однако у всех этих наименований есть одна общая черта — они относятся к реально существующим объектам. Пусть каждый из этих объектов не будет похож на иной, пусть они практически несовместимы по своим характеристикам, однако все они реально существуют в окружающем нас материальном мире, все они являются его составной частью. Человек и созвездие, город и река, животное и гора — частички объективного мира. Их можно исследовать, анализировать, описывать. Они, как говорится, существуют вне и независимо от нашего сознания и даны нам в ощущениях. Все они, разумеется, могут иметь и собственные имена, названия.

Существует среди круга современных имен собственных и иная разновидность. Это наименования вымышленных объектов. Судите сами, нельзя сравнивать реально существующий Сахалин с вымышленным (но существующим в нашем воображении, памяти, а также памятниках фольклора и т. п.) островом Буяном. К числу таких названий относятся, к примеру, имена многочисленных божеств разных народов: Велес и Дажьбог, Зевс и Гермес, а также имена героев сказок, легенд, преданий и т. д.

К числу таких необычных названий относится известное и дорогое нам с детства имя доброго персонажа русских сказок Деда Мороза. Какова его история?

Дед Мороз, новогодняя елка — у каждого русского человека слова эти ассоциируются с добрыми воспоминаниями о детстве. На память приходит морозный запах хвои — от елки, которую отец привез из леса или купил на городском елочном базаре, маленький дед-мороз под этой елкой, уже наряженной, куда ты его поставил, чтобы утром первого дня Нового года найти подарок… Откуда ведет свое начало обычай наряжать под Новый год елку или сосенку?

А самое главное, откуда пришел этот симпатичный и добрый герой, которого мы зовем Дед Мороз?

Сам обычай наряжать новогоднюю ель в том виде, в каком он существует сейчас в нашей стране, сравнительно молод. Обычай этот пришел к нам из Германии после того, как Петр I повелел отмечать начало Нового года не 1 сентября, как это существовало у русских с 1492 года, а 1 января. Кстати, напомню, что еще раньше Древняя Русь праздновала приход Нового года 1 марта — как приход весны.

 

У самих немцев обычай наряжать и освящать рождественскую елку появился в середине XVIII века и оттуда, из Германии, быстро распространился по всем европейским странам. Но его происхождение уходит своими корнями в глубокую древность. Оно было связано с тем магическим значением символа жизни, которое имела зелень для земледельческих и скотоводческих племен. Для древних германцев ели были священны: люди верили, будто в хвое обитает дух лесов, защитник природы. И горящие свечи — обряд жертвоприношения этому духу.

Если история обычая украшать новогоднюю ель изучена сравнительно подробно, то этого нельзя сказать об образе Деда Мороза в русском фольклоре, об истории возник-новения этого собственного имени. И все же ученым известны многие любопытные факты.

Представьте себе, что таким сказочным героям, как Баба-Яга, Кощей Бессмертный, и другим (как положительным, так и отрицательным) персонажам русского фольклора вдруг пришлось бы написать автобиографию. Так вот, одним из самых молодых героев наших сказок оказался бы — как это ни странно! — именно Дед Мороз. О времени своего рождения ему бы пришлось написать: девятнадцатое столетие… Однако сразу же оговоримся, что речь в данном случае идет о том образе Деда Мороза, который сложился к настоящему времени,— образе доброго (в целом) сказочного старика, живущего в зимнем лесу, приносящего в новогоднюю ночь детишкам подарки. Обычай дарить детям подарки от имени Деда Мороза (а позднее и Снегурочки) закрепился у нас в России в конце — начале XX века.

История возникновения образа Деда Мороза сложна и интересна.

Издревле у нас на Руси олицетворяли силы природы, наделяя их именами и «соответствующей» внешностью.
Не был обойден и мороз, он занимал большое место в жизни древнего земледельца: его боялись и одновременно чтили, уважали. Из поколения в поколение накапливались наблюдения за проявлением сил природы, в первую очередь, конечно, таких, как тепло, холод, влага, очень важных для земледелия. Накапливались и приметы — поэтические по форме, стихийно приобретенные практические знания по сути. С давних времен почитался образ повелителя холодов, буранов, метелей—Мороза. В памятниках фольклора он упоминается и как Мороз, и как Морозко, и как Мороз Морозович. Когда в феврале наступали известные сретенские морозы, которые считались последней битвой зимы и весны, в результате которой зима начинала отступать, по русским деревням пели такие песни:

Пришел месяц бокогрей,
Землю-матушку не грел,
Бок корове обогрел,
И корове, и коню,
И седому старику —
Мороз Морозычу.
Ты, Морозко, не серчай.
Из деревни убегай —
Что за тридевять земель,
Что за тридесять морей!
Там твое хозяйство
Ждет тебя заброшено.
Белым снегом запорошено,
За ледяными печатями,
За семью железными замками,
Да за семью засовами.

Этот образ, олицетворяющий силы зимы, представлялся людям в виде довольно — таки сурового старика с длинной белой бородой, с помощью которой он может закрутить метели, пургу, вьюгу. И подарков он тогда не дарил!

Когда же у нас была принята новая дата празднования Нового года и в Россию стали проникать европейские обычаи, связанные с этим праздником, постепенно начал складываться и образ доброго (но для нерадивых детей строгого) старика, приносящего новогодние подарки. Основой ему послужил распространенный в Европе у многих народов сказочный персонаж — святой Николай, который в день своего праздника 6 декабря также одаривал детей и взрослых.

Во многих странах он известен как Санта Клаус (Клаус — искаженная форма имени Николай). Санта Клаус весьма похож на Деда Мороза: он высок ростом, носит длинную седую бороду, одет в красную сутану и высокую крас¬ную шапку — митру. Обычно он едет на белом коне. Часто у Санта Клауса есть и сопровождающие (вспомните нашу Снегурочку…). В некоторых странах —это его слуга-мавр Черный Питер, одетый как средневековый паж. За спиной у Черного Питера висит мешок с подарками, а в руках он держит розги для непослушных детей.

Некоторые ученые считают, что образ Санта Клауса — святого Николая восходит к образу древнегерманского бога бури Водана. По их мнению, Водан был центральной фигурой древнего языческого праздника, которым отмечали завершение цикла сельскохозяйственных работ, По некоторым поверьям древних тевтонов, божество ио имени Водан жило где-то на Севере и иногда появлялось оттуда, раздавая подарки. Между прочим, обычай дарить в Новый год подарки — очень и очень древний. Это было не просто обоюдное поздравление, не просто подарок, а дары, что-то вроде вещественного задатка под будущее благополучие и богатство.

Попав на русскую почву, образ Санта Клауса слился с образом исконно русского Мороза Морозыча и постепенно превратился во всем нам известного и знакомого Деда Мороза. Это произошло очень быстро, в частности благодаря силе образа русского Мороза, привычности и «прозрачности» его имени.

Подобные явления нередки в фольклоре. Ученые называют их контаминацией (от латинского слова, обозначающего смешение, соприкосновение).

К сожалению, этого обаятельного персонажа русского фольклора иногда незаслуженно обижают. Авторы некоторых газетных заметок, программ новогодних представлений и концертов, даже некоторых текстов для иностранных студентов порой весьма произвольно пишут это имя собственное: и Дед-Мороз, и дед Мороз, и дед-мороз. Этому в немалой мере способствует и известный разнобой, который существует в словарях русского языка, приводящих разные формы имени.

В русском языке есть два разных слова, звучащих одинаково. Первое слово (точнее словосочетание) — Дед Мороз. Это — герой сказок. Его имя нужно писать с двух прописных букв и без дефиса. Второе слово дед-мороз. Это — название игрушки, которую перед Новым годом сотнями и тысячами продают в магазинах. Это слово является сложным нарицательным существительным (а не именем собственным). Считается, что его нужно писать со строчной буквы, через дефис.

Интерес представляют и многие другие имена вымышленных объектов. Как правило, они всем нам знакомы, причем зачастую, как и Дед Мороз, — с детства, из сказок. Но вот о происхождении их обычно знают лишь специалисты.

Среди персонажей русского фольклора есть, конечно, не только положительные герои, но и отрицательные. Кто из них скорее всего приходит на память? Вероятно, Кощей Бессмертный (распространен также и другой вариант написания — Кащей) и Баба-Яга — костяная нога.

Имя Кощея практически всегда употребляется с определением «бессмертный», ведь он практически не боится смерти: жизнь Кощея спрятана в иголке, иголка в яйце, яйцо в утке и так далее, добыть его жизнь может только отважный богатырь. Кроме этого, известна и скупость Кощея; она даже вошла в поговорку: «скуп, как Кощей». В сказках также часто дается и его портрет, описание, при этом отмечается его необыкновенная худоба.

Можно подумать, что именно худоба, сутулость, костлявость Кощея и послужили причиной, мотивом возникновения его прозвания. Действительно, имя его кажется родственником таких слов, как кость, костлявый. Может быть, Кощей означает «костлявый старик»? По-другому оценивал значение имени этого сказочного персонажа этнограф Л. В. Лошевский. Вот что он писал: «Роль похитителей или пленителен солнца в наших сказках играют тучи, олицетворенные в виде Кащея; как тучи затемняют солнце и таким образом как бы похищают его, так Кащей уносит в свои владения красную девицу — солнце и разлучает ее с возлюбленным — землей, с которым она вступила в плодотворный союз.

Основываясь уже и на том, что самое имя Кащей должно происходить от слова кость, откуда производится глагол костенетъ, т. е. замерзать, сделать твердым, как кость… следует принять, что Кащей — похититель красной девицы-солнца олицетворяет собою зимние тучи, которые в это время года, как бы окованные холодом, не дают дождей и заслоняют собой солнце, вследствие чего цепенеет и самая земля в тоске от разлуки со своей возлюбленной…»

Думается, и такое объясненке имени Кощей вряд ли может считаться достаточно убедительным. Древние имена обычно были «говорящими», а в имени отрицательного персонажа должна была быть заложена и отрицательная характеристика. Поэтому более аргументированной кажется версия тех ученых, которые считают, что имя Ко¬щей — производное от глаголов костить или костерить, имеющих значение «бранить». Интересен и другой факт: слово костить встречается во многих славянских языках — русском, белорусском, польском, чешском и других, а также в их диалектах. При этом их значение оказывается более широким: они значат не просто «поносить, хулить», но и «портить, наносить вред».

Между прочим, такой смысл сохранился и в одном слове из литературного русского языка — в слове пакость. Вы знаете, что оно имеет значение «причиненный кому-либо умышленный вред». По словам ленинградского ученого профессора В. М. Мокиенко, связь с этим корнем лучше проясняет внутреннюю сущность Кощея, чем сопоставление с костью: ведь во всех сказках этот старый скряга только и делает, что «костит» —творит пакости положительным героям.

Есть и еще одна гипотеза, толкующая смысл имени Кощей: оно считается заимствованием из тюркских языков периода ранних славяно-тюрских связей и соотносится с тюркским словом кошчи — «пленник».

Другой родственный Кощею персонаж — Баба-Яга. И дело даже не в том, что обычно в народных сказках она упоминается с эпитетом «костяная нога». Но и Кощей, и Баба- Яга на самом деле «два сапога — пара»: нрав этой безобразной старухи, которая то хочет детей съесть и старается обманом запихнуть их на деревянной лопате в печку, то отправляется ночью на свои темные дела в ступе, а следы заметает помелом, прямо-таки под стать пакостнику Кощею. Не случайно, что й ее имя несет в себе отрицательный заряд с точки зрения смысла, содержания.

В русских деревнях этот сказочный персонаж известен как Баба-Яга, Ягая баба, Яга-Бова, Яга-Бура. Но знают ее и многие другие славянские народы. Поляки называют свою Бабу-Ягу Енд- за, Ендзина, словаки — Яга-баба и Лежи-баба, чехи — Ежибаба и Езинка. Оказывается, что во всех этих наименованиях просматривается очень и очень древний корень. Причем известен он не только славянским языкам, но и литовскому, латышскому, готскому, санскриту (древнеиндийскому), другим языкам.
Ученые-этимологи реконструируют этот корень как jegb, что означает «злой, мерзкий» (такого слова в современном языке нет, но оно может быть восстановлено, реконструировано). Так что имя и Бабы- Яги можно назвать «говорящим».

А теперь обратимся к русским былинам и вспомним хотя бы Змея Тугарина, побежденного в одной из них Алешей Поповичем.

Казалось бы, это совершенно фантастическая фигура. В одних эпизодах он являет собой летающего и изрыгающего огонь дракона, в других — ненасытного великана, засевшего во дворце князя. Но этнографы и филологи, в частности, установили, что Змей Тугарин (или Тугарин Змеевич, по другой форме имени) имеет совершенно конкретный… исторический прототип. Более того, известна даже дата гибели Змея Тугарина — 19 июля 1096 года!

Именно тогда в бою с русскими войсками был убит половецкий хан Тугоркан из династии Шарука- нидов. Династия эта много горя причинила Руси своими жестокими набегами. А родовым символом ее, тотемом, символизировавшим силу, гордость, удачу, был змей. Имя Шарукан — половецкое слово, переводящееся именно как «змей». Так что словосочетание Тугарин Змеевич означало первоначально просто «хан Тугоркан из рода Шарукани- дов». Иначе говоря, Змеевич — не отчество, а переосмысленное русичами династическое имя Тугоркана. Так реальное историческое лицо превратилось со временем в персонажа — резко отрицательного! — русских былин, став в них злым драконом, приносившим несчастье русским землям…

Факт этот очень интересен и познавателен. Но, согласитесь, насколько добрее и теплее звучат имена Деда Мороза и Снегурочки!

По книге: М.Горбаневского «В мире имен и названий»

 

Судьбы Имен, или Будьте Осторожны!

Да, именно так хочется воскликнуть порой в адрес молодых родителей, дающих и выбирающих имя своему ребенку. Большое количество писем, поступающих в органы печати, в Институт русского языка, в административные органы свидетельствует о том, что многие люди очень внимательно относятся к проблеме выбора имен новым гражданам и гражданкам нашей страны, «Проблеме? —спросите вы.— В чем же тут проблема. Выбирай и регистрируй!»

Да, именно так — выбирай и регистрируй. Но тем не менее проблема остается важной, поскольку еще слишком часто мы встречаемся с появлением неправильных (с точки зрения звучания и значения), вычурных, претенциозных или просто неграмотных имен, которые отдельные родители безответственно дают своим детям, не думая о том, чем это обернется, когда дети станут взрослыми. Скажите откровенно, разве имеют право на существование такие имена для наших детей, как Гений, Комментария, Грация, Юрист, Электрон и другие? А ведь несколько этих примеров (из числа многих тысяч) взяты не из запыленных архивов двадцатых или тридцатых годов, а из материалов загсов нашего с вами времени…

Иногда родители дают ребенку несуразное имя, к тому же и входящее в настоящее противоречие с его фамилией. Исследователь антропонимии Т. А. Короткова привела обнаруженное ею в свидетельстве о рождении, выданном административными органами города Свердловска, поистине чудовищное сочетание имени с фамилией: Грация Неумытова. Иной сатирик не придумает злее! В Ульяновске родители дали своему сыну имя Электрик, в Москве училась студентка Комментария и т. д.

Читатели присылали много интересных и серьезных писем. В некоторых из них приводились и печальные примеры; так, например, читатель из Армении сообщал, что его друг — хирург назвал своих близнецов Ланцет и Пинцет; из другого письма стало известно о новом гражданине страны по имени Скафандр, а письмо из еще одной южной республики с гневом вопрошало, можно ли было дочку назвать… Канализацией?

Подобные примеры можно перечислять очень долго, однако воистину это будет смех сквозь слезы. Казалось бы, что в первые недели жизни ребенка может быть дороже для родителей, как все, что с ним связано? И тем не менее любвеобильные папа и мама не знают подчас ни меры, ни законов и правил русского языка… К сожалению, безвкусная мода на заграничную «красивость» диктует появление неуместных, а то и просто пошлых имен.

Один мой знакомый рассказывал, что в Москве один отец наградил дочку именем Баядера. Почему? Вероятно, увидел это слово на афише и захотел «приобщиться к искусству», не потрудившись даже узнать, что оно означает, с чем связано. Каково будет девочке, когда она узнает, какую профессию означает ее имя… А ведь до наступления совершеннолетия она переменить имя не сможет!

Нередко в свидетельствах о рождении в качестве полной формы имени можно встретить его сокращенную, уменьшительную форму: Юра вместо Юрий, Лена вместо Елена, Слава вместо Вячеслав (или Святослав, например). Некоторые родители, кстати, не знают, что это — уменьшительные формы, другие свой выбор мотивируют тем, что только что родившегося ребенка им трудно представить взрослым. А ведь ребенок вырастет (и довольно быстро!) и превратится во взрослого человека, в официальное лицо. Каково же тогда будет полковнику Юре Владимировичу или доценту Лене Николаевне?

Появляются и такие имена, от которых трудно, а иногда и просто невозможно образовать отчество. Впечатление такое, что родители заранее стараются отказать себе в праве на внучат. Ну скажите, пожалуйста, как будут звать по отчеству сына или дочь того человека, которому дали имя Юрист или Гений (мы уже не говорим о том, что последний в школе может оказаться самым заурядным троечником). Такие примеры говорят об излишнем увлечении родителей красивостью имен, оригинальностью звучания, а иногда и просто отсутствием чувства меры или общей культуры.

Все мы восхищались героическим подвигом Юрия Алексеевича Гагарина. Многие мальчики, родившиеся в 1961 году, были названы Юриями именно в честь первого космонавта. Однако следствием явного нарушения чувства меры и вкуса следует считать появление мужского имени Урюрвкос (Ура! Юра в космосе!).

Проблема новых имен привлекает не только лингвистов, но и всех, кому дорог родной язык, в частности писателей и поэтов. Поэт Самуил Маршак, бывший, по свидетельству многих современников, большим знатоком русского языка, великим ценителем простоты и естественности слова, написал специальное стихотворение, названное им «В защиту детей». В нем поэт образно и наглядно показывает, какие житейские трудности ждут тех людей, которым родители дали неудобные, неправильные имена.

Если только ты умен,
Не давай ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он, наконец,
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…

Как мы уже говорили, до революции имя давалось человеку только при посредничестве церкви. К началу XX века образовался как бы замкнутый круг из примерно 200 канонических имен, которые получали около 95 процентов всех рождавшихся детей. Судите сами, насколько ограничен был этот круг, если в начале нашего столетия 240 из каждой тысячи родившихся мальчиков оказывались Иванами, а 200 из каждой тысячи девочек — Мариями. К тому же в дореволюционной России, как уже подчеркивалось, существовала довольно четкая социальная дифференциация имен. Сравним распространенность отдельных имен, к примеру, среди крестьянок Подмосковья и воспитанниц Смольного института благородных девиц. Из тысячи крестьянок имя Елизавета носила только одна, а на тысячу дворянок Смольного их было 88. Зато ни одна из благородных девиц не носила имени Василиса, в то время как на тысячу крестьянок Подмосковья их было 23.

После Великой Октябрьской социалистической революции, обусловившей и вызвавшей глубокие перемены в социально-классовой структуре общества, последовал своеобразный «антропонимический взрыв». Он произошел сразу же после 1917 года и закончился спустя много лет. В чем была его основная черта? В том, что революционная ломка коснулась не только строя, но и его религиозно-сословных традиций: народ сам стал создавать имена. Исследователи объединили их понятием «красные»: Октябрина и Майя, Владлен и Вилен, Ким и Марлен, Нинель и Люция, Донара и Красарма, Рикс и Вилорик, сотни других. Они, как правило, образовывались из нарицательных слов: новелла — Новелла, революция — Рев и Люция, май —Майя, или же представляли собой своеобразные аббревиации, сокращенные словосочетания: Донара — дочь народа, Ким — Коммунистический интернационал молодежи.

Создавались и как бы полуновые имена. Так, имя Карина, близкое по звучанию восточному Каринэ и западному Коринна, было дано девочке, которая родилась в 1934 году на борту парохода «Челюскин» во время плавания по Северному морскому пути. Пароход находился в это время в Карском море, и название моря отразилось в имени Карина. Другой пример: новый смысл был вложен в старинное имя Гертруда — герой труда.

Об этой тяге к новым именам, о причинах ее появления можно прочитать на страницах многих романов, повестей, рассказов. Вспомним один из эпизодов повести А. П. Гайдара «Бумбараш».

«—Послушай, ты,— помолчав немного, спросил командир,—как тебя зовут?
— Иртыш,— подсказал мальчик.
— Постой, почему же это Иртыш? Тебя как будто бы Иваном звали… Ванькой…
— То поп назвал,— усмехнулся мальчишка. — А теперь не надо. Ванька! И название какое-то сопленосое. Иртыш лучше!
— Ну ладно, пусть Иртыш».

Возникновение «красных» имен было процессом объективным. Конечно, формирование нового именника, новых условий присвоения имени ребенку не могло происходить без сложностей, ошибок, каких-то острых моментов. До сих пор в качестве отрицательных последствий стихийности этого эксперимента лингвисты приводят такие имена, как Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике), Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине). Однако не следует, конечно, думать, что в те времена всех новорожденных стремились во что бы то ни стало назвать по-новому. Отнюдь нет, и читателям это хорошо известно по своим близким, знакомым, родственникам.

Вот еще один пример из художественной литературы. Познакомьтесь с отрывком из рассказа Дмитрия Сверчкова «Дело № 3576» (опубликован в 1927 году в февральском номере журнала «Красная новь»).

«Напившись чаю, он (Хребтов) пошел в отдел записи актов гражданского состояния, в тот самый, где он с Ольгой два года тому назад расписались в большой книге и сделались мужем и женой. …Хребтов подошел к столу.

— Ребенка надо записать,— обратился он к женщине, в которой угадывалась бывшая барыня.
— Заполните бланк,— сказал она, протянув ему листок.
— Может, вы сами запишете, а я скажу, как и что,— попросил он.
Она взяла у него выпись из родильного дома и быстро стала заполнять анкету.
— Как назовете ребенка?
— Владимиром,— ответил Хребтов.
— Ну, слава богу! —вырвалось у нее. Хребтов посмотрел на нее вопросительно.— А то теперь такие имена дают, что ничего не разберешь! Какие-то варварские слова выдумали, и слова эти, оказывается, целую фразу иной раз обозначают… Прямо голова кругом идет! А дочерей как называют! Кима, Профинтерна, Желдора, Фарада, Протеста… Весь язык сломаешь, пока выговоришь. Да такую и муж любить никогда не будет. А то один пришел.— Как назовете дочь? —спрашиваю. А он отвечает: «Кро».— Что же это значит? — «Контр-разведывательное отделение!!» Как вам это нравится?»

Процитированный рассказ—отголосок споров, сопровождавших «антропонимический взрыв», что естественно: ведь далеко не все новые имена были удачны, далеко не все из них можно считать подлинными находками, жемчужинами словотворчества. Но именно эксперимент двадцатых-тридцатых годов уничтожил резкую социальную дифференциацию имен, а также помог расширить их круг за счет новых. В частности, та эпоха подарила нам некоторые имена, воспринимаемые ныне вполне нормально и выдержавшие испытание временем: Майя, Владлен, Тимур, Нинель и др.

Закрепились в русском именнике и некоторые новые для него иностранные имена: Алла, Виктория, Нелли, Артур, Эдуард… Кроме того, тогда возродились и получили распространение древнерусские имена (ведь они были запрещены православной церковью, как языческие, и до революции не употреблялись): Руслан, Ярослав, Святослав, Лада. Новые имена пришли к нам на бурной волне революционных изменений, они создавались в противовес старым, каноническим, ими пытались разрешить ограниченность именника, в них старались отразить события и явления новой жизни.

Пожалуй, точно и справедливо сказал о них в своем стихотворении «Октябрины» поэт Е. Долматовский:

Поняв, что этот век неповторим,
Старались и краскомы и рабфаковки
Его вручить наследникам своим.
И в новых именах бессмертье видели.
Их увлеченье не было игрой.
Не надо обижаться на родителей,
Перемудривших раннею порой.

К тому же родители, сами носящие имена Энергия, Трактор или того хуже — Пятьвчет (пятилетку — в четыре года!), наверняка дадут своему ребенку простое и традиционное имя Владимир или Сергей, Ольга или Галина. Это не раз доказано практикой. К концу тридцатых годов количество новых имен, имен-неологизмов пошло на убыль. Стихийный антропонимический эксперимент подошел к концу.

Можно ли несколькими словами определить социально- эстетический критерий выбора имен в наше время, в восьмидесятые годы XX века? Вероятно, это будут семейная значимость имени, его литературная и устно-бытовая известность, его подлинная традиционность, народность. Учитывается красота звучания, удобство в произношении. От мужских имен должны образовываться удобные и нормально звучащие отчества. К таким выводам приходят специалисты, изучающие личные имена людей.

Молодым родителям следует знать об официальных правилах присвоения имен, отчеств, фамилий. Приведем юридическую справку из книги А. В. Суперанской и А. В. Сусловой «О русских именах», вышедшей в 1978 году.
Вопросы присвоения фамилий, имен и отчеств при регистрации рождения ребенка регламентируются законами. Имя ребенку дается по соглашению родителей. Поэтому загс не может присваивать при регистрации рождения детей имя ребенку вопреки желанию родителей. Работники загса могут обратить внимание родителей на то, что имя, которое они хотят дать ребенку, слишком необычно, вычурно, неблагозвучно. Но, если родители настаивают, отказ в присвоении избранного имени является незаконным. Конечно, в тех случаях, когда родители предлагают имя, позорящее человека или несовместимое с нормами нашей морали, загс не может подойти к решению этого вопроса формально. В тех случаях, когда родители не приходят к соглашению об имени или фамилии ребенка, спорный вопрос решается органами опеки и попечительства.

Отчество ребенку присваивается по имени отца. При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, отчество записывается по указанию матери. Ребенку, чьи родители умерли или безвестно отсутствуют, фамилия, имя и отчество присваиваются по указанию органа опеки и попечительства, администрации детского учреждения, органа милиции или лица, взявшего малыша на воспитание.

По общему правилу фамилия, имя и отчество ребенка не могут быть изменены до достижения им 18-летнего возраста. Однако законодательством установлены отдельные исключения. Например, фамилия и отчество ребенка могут изменяться при установлении отцовства или если по решению суда запись об отцовстве аннулируется. С разрешения органа опеки и попечительства может быть изменена фамилия ребенка в связи с расторжением брака между родителями или признанием их брака недействительным.

Фамилию ребенка можно изменить и в том случае, когда оба родителя переменили свою фамилию. Если загс зарегистрировал перемену имени отца, меняется отчество его несовершеннолетних детей. Если один из родителей меняет фамилию, то вопрос о фамилии ребенка зависит от соглашения супругов, а в случае спора — от решения органов опеки и попечительства. Фамилия, имя и отчество ребенка могут быть изменены, если он усыновлен по решению органов опеки и попечительства, а когда усыновление отменяется — по решению суда. Человек, достигший 18-летнего возраста, вправе сам ставить вопрос о перемене фамилии, имени, отчества.

Итак, осторожно — имя!

По книге: М.Горбаневского «В мире имен и названий»

Красивые Мужские Имена. Как Выбрать Красивое Имя Для Мальчика.

Любая женщина, как только узнает, что она беременна, а в её в животике растет будущий мужчина, задается вопросом — Как выбрать ему Красивое Мужественное имя? Мужских имен гораздо больше чем женских и поэтому сделать свой правильный и единственно верный выбор не так и легко. Все мужские имена по своему очень красивы, но на что следует обратить внимание будущей маме при выборе имени для мальчика?

Надо понимать, что имя которым вы наречете своего мальчика, будет сопутствовать с ним всю его жизнь. Поэтому первоначальный порыв назвать сына каким либо именем возможно будет не совсем верен и торопиться с выбором красивого имени вам не стоит. Многие родители придумывают имя задолго до рождения своего ребенка, но является ли это правильным подходом к выбору имени?

Есть один необычной способ выбора имени будущему ребенку, воспользоваться им можно на более поздних сроках беременности. Необходимо взять список мужских имен которые вам нравятся и зачитывать его в слух. Считается, что ваш малыш сам откликнется (толчком) на то имя которое ему нравится, на этом имени и можно будет остановится.

Если до родов вам не удалось выбрать имя для сына или у вас есть несколько вариантов имени, то когда вы увидите своего ребенка в первый раз вы, как мама, инстинктивно почувствуете какое имя подходит вашему драгоценному красавцу.

В помощь вам, приводим список самых красивых мужских имен, надеемся он поможет с правильным выбором имени.

Красивые мужские имена на букву А:

Авдей Авксентий Аким Александр Альвиан Анастасий Андриан Анисим Антонин Арам Арий  Арнольд Артём  Аскольд  Ахмат Авдий Аггей Аксён Алексей Альфред Анатолий Андрон Антип Антуан Арвид Аристарх  Арсен Артемий  Атеист Ахмет Авенир Адам Алан Альберт Амос Анвар Анис Антон Аполлинарий Аргент Аркадий Арсений  Артур Афанасий Аверкий Адонис Алевтин Альбин Ананий Андрей Анисий Антоний Аполлон Арефий  Арлен Артамон  Архип  Афиноген

Красивые мужские имена на букву Б:

Баграт Бернард Болеслав Боян Булат Бажен Бертольд Боримир  Бронислав  Баян Богдан  Борис Бруно Бенедикт Боеслав Борислав Будимир

Красивые мужские имена на букву В:

Вавила Валериан  Варлам Варфоломей  Вацлав Велорий  Викентий Вилиор Вилорг Винцент Витольд Владимир Власий Вольдемар Вольт Вячеслав Вадим Валерьян Варлаам Василий Велимир Венедикт Виктор Вилли Виль Виолен Влад Владислав Воин  Вальдемар Вольфрам Валентин Вальтер  Варлен Василько Велислав Вениамин Вилен Вилор Вильгельм Виссарион Владелин Владлен Воислав Вольмир Всеволод Валерий Ванадий Вартан Вахтанг Велор Вергилий Вилий Вилорий Вильям Виталий Владилен Влас Володар Волемир Всемил

Красивые мужские имена на букву Г:

Гавриил Гайдар Габриель Габриэль Гаррий Гаспар Гвидон Георгий Геральд Глеб Горазд Гурий Густав Гарибальди Гарри Генри Геодар Герт Гертруд Гранит Григорий Гаральд Гарольд Геннадий Генрих  Геронтий  Геронт Горислав Горн Галактион Гелеон Гектор Гелиан Герольд Герасим Гораций Гордей Галий Гамлет Гелий Гений Герман  Гермоген Гордий Горимир

Красивые мужские имена на букву Д:

Давыд Давид Декабрий Демьян Джой Джон Димитрий Даниил Данила Дамир Дементий Дан Даниар Даниэль Дар Демократ Джозеф  Дмитрий Дорофей Демид Денис Дионисий Дональт  Дамиан Дидим Дин Добрыня Диомид Джеральд Дионис Донат

Красивые мужские имена на букву Е:

Евгений Егор Евстафий Евграф Евсевий Ермолай Епифан Ермак Ермил Евдоким Евсей Евлампий Елизар Елеазар Евлогий Елисей Емилиан Еремей  Ефим Ефрем Еруслан Емельян Ерофей

Красивые мужские имена на букву Ж:

Ждан

Красивые мужские имена на букву З:

Зиновий Захар Зот Зигмунд Зигфрид Зосим Зорий Зосим Зосима Зот

Красивые мужские имена на букву И:

Икар Иларий Ипат Ипполит Исей Иессей Изяслав Ий Измаил Исмаил Игорь Иероним Исак Исакий Игнатий Игнат Иннокентий Иоанн Ибрагим Иван Илиодор Илларион Исидор Июлий Иосиф Ипатий Илар Илий Исай Исайя Иларион Илья Ириний Ирм Ираклий Ириней

Красивые мужские имена на букву К:

Кармий Карп Казимир Калина Капитон Карен Карл Карм Калин Камиль Каспар Гаспар Константин Корней Кузьма Козьма Колумбий Корнелий Касьян Кассиан Конон Конрад Кондратий Кондрат Ким Киприан Корнил Краснослав Кир Кирилл Кристоф Ксенофонт Климентий Клементий Климент Клим Курт Кюри Куприян Киприан Клавдий Клемент

Красивые мужские имена на букву Л:

Лазарь Ларион Лавр Лаврентий Лука Лукьян Лаэрт Лев Лионель Лир Левкий Лель Лор Лоренс  Ленар Лениан Лорис Лоэнгрин Лукиан Любим Либерт Ливадий Леон Леонард Любомир Людвиг Леонид Леонтий Люксен Люциан Леопольд  Лермонт Люсьен

Красивые мужские имена на букву М:

Макс Максим Марин Марк Мариан Марьян Маврикий Май Майслав Маеслав Макар Макарий Максимилиан Максимильян Мануил Мануйло Милад Милан Манфред Марат Милен Милий Маркел Маркиан Мир Мирон Мурат Мюд Марлен Марс  Марсен Мартын Мирослав Михаил Мартин Матвей Михайло Модест Меркурий Мефодий Моисей Монолит Мечислав Мечеслав Милонег Милослав Морис Мстислав

Красивые мужские имена на букву Н:

Наум Надир Назар Наль Натан Назарий Назим Нельсон Неон Николай Никон Нестер Никандр Неонил Нестор Норд Нинел Нинель Нифонт Новомир Никифор Никодим Нодар Ной Нисон Нил Никанор Никита

Красивые мужские имена на букву О:

Овидий Одиссей Олимпий Олег Оливер Октябрин Октябрь Онисим Орест Оксар Октавиан Осип Оскар Остромир Отто Ольгерд Омар Остап Оттон

Красивые мужские имена на букву П:

Павел Парамон  Партизан Палладий Пантелей Панфил Пров Прозор Прокопий Пантелеймон Пётр Пимен Прокофий Платон Поликарп Протас Прохор Пахом Пересвет Порфирий Потап

Красивые мужские имена на букву Р:

Ральф Рандольф Равель Равиль Радомир Раймонд Рафаил Рафаэль Робинзон Родион Рид Ричард Ратмир Рауль Ромен Ромуальд Радим Радислав Рашид Рем Радамес Радий Ренальд Рональд Рустам Рустем Ренат Ринат Рождеро Ролан Рудольф Рунар Рихард Роальд Роланд Роман Руслан Руссо Роберт Робеспьер Ростислав Рубен Рэм Рюрик

Красивые мужские имена на букву С:

Савелий Самсон Савва Сава Севериан Северян Сократ Соломон Светозар Светослав Серапион Серафим Самуил Самойло Святослав Севастиан Свет Светлан Севастьян Север Семён Симеон Спартак Спиридон Слава Совет Северин Северьян Сидор Сила Степан Стефан Сергей Сигизмунд Сталий Станислав Святогор Святополк Сильвест Симон Стратон Сурен Софокл Софон

Красивые мужские имена на букву Т:

Тимофей Тимур Тихон Товий Теймураз Тельнан Тит Тихомир Торий Тристан Тенгиз Теодор Таир Тарас Томас Торез Туллий Терентий Тигран Трифон Трофим

Красивые мужские имена на букву У:

Устин

Красивые мужские имена на букву Ф:

Фёдор Федор Фадей Фаддей Федосий Феофан Филат Феофилакт Флоренц Флорин Фарид Февралин Фома Фотий Флегонт Флорентий Фидель Филарет Феликс Феодосий Фот Франц Филимон Филипп Фернан Фернанд Флор Фридрих Фрол

Красивые мужские имена на букву Х:

Христоф Харитон Храбр

Красивые мужские имена на букву Ц:

Цезарь

Красивые мужские имена на букву Ч:

Чарльз Чеслав

Красивые мужские имена на букву Ш:

Шамиль Шмидт

Красивые мужские имена на букву Э:

Эльдар Эльмар Эвальд Эдвард Эраст Эрг Эдмонд Эдуард Эдвин Эдгар Эйнар Электрон Эль Эльбрус Энергий Эразм Эрнест Эрнст Эдип Эдмунд Эльмир Эмилиан Энвер Энгель Эрих Эрлен Эмилий Эммануил Эрий Эрик

Красивые мужские имена на букву Ю:

Юлиан Юрий Юджин Ювеналий Юстин Юлий Юпитер Юм

Красивые мужские имена на букву Я:

Яромир Ян Яков  Януарий Ярослав Ярополк

 

Не забудьте посмотреть — Значение букв в имени

 

 

Регистрация

Регистрация предприятий, готовые ООО, готовые ООО бесплатно, регистрация ЗАО.

Ален. Значение имени Ален.

Происхождение имени:

Французское имя, название его произошло от жившего по соседству со скифами древнего народа.

Знаки имени

Планета имени: Уран.
Стихия имени: Воздух.
День имени: Среда, Суббота.
Камень: Горный хрусталь, Аметист.
Растения: Осина, Барбарис, Альпийская Роза.

Мужчины с именем Ален — это способные люди, отличающиеся тонкой душевной организацией и одновременно большой внутренней силой и убежденностью. Круг их интересов велик, и талант может проявляться в разных областях. Людей с таким именем можно встретить среди музыкантов, журналистов, ювелиров, артистов, врачей. В любой профессии это специалисты своего дела.

Алан в какой-то степени романтик и идеалист, но при этом он прочно стоит на земле и умеет обеспечить достойную жизнь своей семье. Он не лишен честолюбия, но делать карьеру будет честно, никого не подсиживая. Проявляет завидную твердость в решениях: если Алан убежден в их правильности, ничто не способно сбить его с пути. Хотя, прежде чем принять окончательное решение, он долго сомневается. При возникновении спорных вопросов Алан часто уступает, чтобы избежать конфликтов.

«Зимние» Аланы вспыльчивы, но отходчивы, они легки на подъем и с удовольствием отправляются в дальние поездки. Женятся на спокойных, добрых, «домашних» женщинах. Любят играть в преферанс, шахматы, нарды; проигрывая, никогда не злятся (замечательное качество!).
«Весенние» — очень музыкальны. Это ранимые люди.
Из «летних» получаются талантливые руководители.

Финские Мужские Имена и их Значение.

Как и всех других народов в древности, в качестве личных имен использовались самые разные слова и прозвища, прежде всего связанные с культурой и бытом. Каждое имя давало своим обладателям некую характеристику: Hirvi — лось, Kettu — лиса, Päivi — день, Yö — ночь, Haukka — щука, Käki — кукушка, Orava — белка.

Многие имена выражали отношение к ребенку: Toivo — надежда, Ilo — радость, Hyväri — добро, Kaivattu — жданный, Lempi — любовь, или давались по определенным приметам: Ruskea рыжий, Harmaa седой. Были среди имен и злые имена: Huono — плохой, Vihattu — ненавистный, Noita — ведьма. Но это вовсе не означало плохого отношения к человеку, просто считалось, что наречение ребенка таким именем отведет от него всевозможные болезни и жизненные несчастья.

С приходом христианства древние имена ушли из обихода. При крещении священники отказывались давать детям языческие имена, такие как Вяйне, Илмари, Тойво, Онни, считая их погаными и проклятыми. Но поскольку полюбившихся и прижившихся христианских имен было не так много, проблемой растущих городов становилось большое количество тезок, приходилось давать детям второе и даже третье имя.

Приходящие в Финляндию греческие и еврейские имена постепенно стали приобретать более привычное для финского языка звучание. Например имя Иоанн (Иван) произвело множество финских имен — Йоханнес, Юхани, Юхо, Юсси и др. Примеров достаточно много: Jaakob стал Яакко, Mikael — Микко, Arthur – Арто, Magnus – Мауно, Laurentius – Лаури, Andreas – Антти, Henrik – Хейкки, Matteus – Матти, Samuel – Сами.

Около двухсот лет назад в Финляндию снова вернулись языческие имена, а также вошло в обычай давать детям имена древних богов и героев Калевалы.

Древний обычай давать детям 1, 2 или 3 имени узаконен и сохраняется в Финляндии в наше время. Единственные условия для наречения ребенка несколькими именами — это их благозвучность и отсутствие совпадения первых имен в семье. Так, у президента Финляндии два имени Тарья Каарина Халонен, По три имени у известного архитектора Алвара Аалто (Хуго Алвар Хенрик) и у финского композитора Яна Сибелиуса (Йохан Кристиан Юлиус). У прославленного финской гонщика Мика Хаккинена также есть второе имя Паули.

Сегодня самыми распространенными мужскими именами в Финляндии являются:

АнтероАндрей

Антти

Ильмари

ЙоханнесИван

Калеви

Кари

МатиасМатвей

МаттиМатвей

МикаэльМихаил

Олави

Оливер

Онни

Пекка

Пентти

ТапаниСтепан

Тапио

Тимо

Хейкки

Элиас - Илья

Эркки

Ээмели - Емельян

ЮханиИван

 

Литовские Мужские Имена и их Значение.

Adam — человек

Adomas – производное от имени Адам

Adamas — производное от имени Адам

Adanas — производное от имени Адам

Adem — производное от имени Адам

Adomis — производное от имени Адам

Andrius - мужественный, храбрый

Arnas – орёл (германское)

Augustas — священный, величественный

Dovydas – от имени Давид — возлюбленный

Gaius — радоваться

Gustas – вкус, желание, настроение или узнавать

Gustavas — битва + жезл

Kajus – радоваться или земной (греческое)

Mantas – от mantus — умный или от mantas — собственность, сокровище

Matas – родственник имени Матвей — дар бога Яхве (древнеевр.)

Nojus – родственник имени Ной — отдых, покой (древнеевр.)

Rokas – от имен Рохус, Рохвальд — боевой клич + господствовать, править

 

Самые популярные Литовские имена — ТОП — 100

 

Aurimas Benas Erikas Emilis Daniel Deividas Ignas Domantas Augustas Domas Pijus Dominykas Tomas Eimantas Danielius Ernestas Gustas Gabrielius Armandas Gytis Jokūbas Edvinas Jonas Kajus Kristupas Tadas Laurynas Titas Lukas Matas Mantas Dovydas Martynas Karolis Mindaugas Paulius Arnas Justas Rokas Nojus Ugnius Adomas Vilius Nedas Andrius Modestas Marius Tautvydas Nikita Justinas Simonas Arminas Edgaras Simas Airidas Povilas Žygimantas Vakaris Joris Kasparas Mykolas Julius Donatas Aivaras Gvidas Rytis Robertas Džiugas Deimantas Linas Šarūnas Oskaras Vytautas Evaldas Orestas Maksim Artūras Darius Kipras Gediminas Faustas Augustinas Aidas Markas Emilijus Aironas Arijus Aleksandr Ąžuolas Adrijus Rapolas Tajus Ernest Naglis Giedrius Saulius Artiom Mantvydas Dainius Edvin Aleksandras Arnoldas Kornelijus Denis Aronas Majus Daniil Aistis Liutauras Motiejus Klaidas Audrius Edvardas Kostas Alanas Kristijonas Adas Aleksas Osvaldas Antanas Danas Benediktas Rojus Ričardas Dominik Deivydas Haroldas Žilvinas Edgar Egidijus Robert Kiril Nerijus Juozas Marijus Tauras Gintaras Neilas Eligijus Vytenis Klaudijus Vaidas Grantas Artur Dmitrij Ervinas Erik Kevinas Irmantas Ovidijus Rolandas David Henrikas Elijus Ilja Herkus Viktoras Astijus Patrikas Algirdas Vėjas Valentinas Andrej Renaldas Kęstutis Arūnas Arvydas Jurgis Denas Bernardas Pavel Valdas Redas Tomaš Mangirdas Rimvydas Mark Aldas Aurelijus Rafal

Цыганские мужские имена и их значение.

Адольф

Алмаз

Алмас

Ангел

Анхель — ангел

Анджело — ангел

Антос

Ардом

Антощ

Артур

Арсен

Бар — камень

Баро — важный, главный

Батити

Бахтало — счастливый, удачливый

Бахти

Бахти — счастливец

Богдан — данный Богом

Болтош

Буза

Буртя

Буша

Василь

Веселин — веселый

Владю

Георигий

Джордж

Годявир — умный

Гожо — красавчик

Гозело — умный

Грофо

Гудло — милый

Данко — от имен Даниил и Даниэл

Джанко — вариант имени Жан и Джон

Джанго — аналогично имени Джанко

Джура — вариант имени Юрий,

Драгомир — драгоценный

Драго - дорогой, драгоценный

Дуфуня

Жан

Златан — золотой

Зурало — силач

Иван — божья милость

Иоган — божья милость

Ило — сердце, сердечко

Илоро — сердце, сердечко

Кало — чёрный, черныш

Куч — драгоценный

Кхамало — рыжий, солнечный

Лайош

Лачо — славный

Лекса — от имени Алексей

Лойза

Лоло — красный

Лошало — весёлый

Лошано — весёлый

Маер

Ману — человек

Мануш - человек

Метя

Мирослав — мирный, славный, мой

Миро — мой

Михаэль — кто как Бог

Мигель — кто как Бог

Михель — кто как Бог

Палюля

Парно

Пэтро — от имени Пётр или от «пэтрэл» — молиться

Пэтэр — от имени Пётр или от «пэтрэл» — молиться

Рамир

Рацуш

Роман — от слова романо — цыганский, цыган или римский

Руп

Рупа

Рустам

Руслан

Рустэм

Санко

Сашко — от имени Александр

Стащё

Сонакай — золотце

Стефан (ударение на букву е)

Тагар — король, царь

Тагари — король, царь

Цагар — король, царь

Цыно

Чандер — месяц

Шандор — месяц

Чикурано

Чирикло — соловей

Шандор

Шуко — красивый

Щекора

Янко

Ян

Януш

Янош

Януш

 

Популярные имена
Рейтинг@Mail.ru
.